Společenský sál na zámku Pardubice

Key Perspective - Image by Visual Fusion
Společenský sál v zámku Pardubice

STUDIE PODHLEDU SPOLEČENSKÉHO SÁLU V ZÁMKU PARDUBICE

Místo: Pardubice, Czech Republic
Typ: Interiér
Plocha:

343 m2

Tým: COLLARCH, Shota Tsikoliya, Malin Hilding, Kasimir Suter Winter
Spolupráce: GEM Architects, Regina Loukotová, Petra Fialová

 

 

 

 

 

Společenský sál v zámku Pardubice je multifunkční prostor, který má pojmout různorodý program včetně koncertů, představení, přehlídek a vernisáži. Absence historického stropu a jeho náhrada betonovou konstrukci z poloviny 20. století vyžaduje vytvoření podhledu, do kterého by bylo integrováno technologické vybavení, potřebné pro provoz sálu. Návrh podhledu odpovídá na komplexní technologické a akustické požadavky prostoru a zároveň reaguje na renesanční prostředí zámku.

Podhled je tvořen ze závěsných akustických panelů, jejichž vzor je současně pojatou abstrakci tradičních renesančních kazetových stropů, jež se objevují v prostorech zámku. Vzájemné překrývaní a odstup mezi panely dovoluje docílit velké absorpční plochy a požadovaných akustických kvalit. Světlá barevnost podhledu, jež je kontrastní vůči antracitovému pozadí, dovoluje odstínit technologické vybavení společenského sálu, aniž by ho úplně schovávala.

Rekonstrukce a nástavba RD
Perspektiva

 
Rekonstrukce a nástavba RD
půdorýs - výkres podhledu