Riyadh Dream Villas

Collarch Riyadh Dream Villas
Pohled z terasy

 

Vily snů v Rijádu

Místo: Rijád, Saudská Arábie
Typ: soutěž, finalisté
Velikost: parcela: 27 495 m2
Tým: Ondřej Janků, Shota Tsikoliya, Petra Sochůrková, Juan Valente Castillo

 

 

 

 

 

Spekulativní návrh pracuje s inovativní technologií šetrnou k životnímu prostředí a moderní interpretací tradičních typologií atrií a kupolí, aby vytvořil prostředí luxusu, klidu a harmonie s okolní přírodou.

Projekt je soutěžním návrhem dvou velkorysých vil na předměstí Rijádu v Saúdské Arábii. Program zahrnuje veřejné a soukromé prostory, místa pro setkávání, práci a odpočinek obyvatel vil, a celkem tvoří přes 2000 metrů čtverečních HPP pro každou vilu a další množství átrií a zahrad. Přestože se vily nacházejí v blízkosti města, jejích bezprostřednímu okolí dominuje skalnatá poušť.

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Pohled z návrší

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Situace; Vlevo: Vila A, Vpravo: Vila B

 

Riyadh Dream Villas Collarch
půdorys - vila A
Riyadh Dream Villas Collarch
Půdorys - vila B

 

Vila A se skládá z několika kupolí seskupených kolem zahradních atriových prostor. Průnik kupolí a atrií vytváří bohaté tvarosloví a umožňuje splnit komplexní požadavky zadání formou elegantního a nadčasového designu. Vlivem radikálních klimatických podmínek jsou obytné prostory orientovány spíše do zastíněných atrií než přímo do exteriéru, aby byly chráněny před sluncem i větrem. Atria obsahují intenzivní zeleň, a tvoří jakousi oázu v poušti. Celkový vnější vzhled rezidence odkazuje na tradiční arabská osídlení harmonicky doplňující vznešenost okolního pouštního prostředí.

Zatímco vnější podoba vily B je pojata jako negativ vily A - kupole a atria jsou vytesány do monumentálního objemu budovy - interiér se řídí stejnou logikou a principy designu. Mohutný objem budovy je perforován atrii a střešními světlíky, které naznačují různorodé prostory skryté uvnitř. Pokoje jsou uspořádané kolem zahradních atrií a jejich různá výška a velikost odráží jejich roli ve vile.

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Pohled k hlavním vstupům

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Řez - Vila A

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Řez - Vila B

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Pohled do Atria se zahradou

 

Geometrie a materialita projektu jsou logickým důsledkem hlavního konstrukčního principu - aditivní výroby z místních materiálů. V závislosti na funkci a strukturální roli prvků se jedná o místní zeminu, hlínu a beton vyrobený (a obarvený) z místního písku a štěrku, roboticky vytištěné a v případě potřeby doplněné tradičními stavebními technikami.

Použité geometrie jsou vhodné zejména pro daný konstrukční systém, a to jak z hlediska výrobního procesu, protože centrálně umístěné robotické rameno může kolem sebe vytvářet stěny kupole nebo atria, tak s ohledem na konstrukční požadavky použitých materiálů, protože geometrie kupole je zvláště vhodná pro převladající namáhání tlakem.

 

Riyadh Dream Villas Collarch
KONSTRUKCE Je VYSTAVENa POMOCÍ ROBOTICKÉ aditivní VÝROBY Z MÍSTNÍCH MATERIÁLŮ.
Riyadh Dream Villas Collarch
Průniky jednotlivých dómů vytváří komplexních SEKVENCI PROSTORŮ v interiéru obou vil.

 

Riyadh Dream Villas Collarch
OBYTNÉ PROSTORY JSOU SESKUPENY KOLEM ATRIí, ABY BYLY CHRÁNĚNY PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVĚTLEM I PŘED VĚTREM. (Vila A)
Riyadh Dream Villas Collarch
OBYTNÉ PROSTORY JSOU SESKUPENY KOLEM ATRIí, ABY BYLY CHRÁNĚNY PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVĚTLEM I PŘED VĚTREM. (Vila B)

 

Riyadh Dream Villas Collarch
Základní půdorysné schéma

 

Riyadh Dream Villas Collarch
programové schéma