CoEx - Pavilon pro Milan Design Week

CoEx
CoEx - PAVILON pro Milan Design Week

CoEx - PAVILON PRO MILAN DESIGN WEEK

Místo: Milan, Itálie
Typ: Pavilon v prostoru
Velikost:

Hrubá zastavěná plocha: 55 m2

Tým: Shota Tsikoliya, Imro Vaško, David Kovařík, Veronika Miškovičová, Ivan Olontsev

Spolupráce: Ateliér Architektura III UMPRUM

 

 

 

 

 

CoEx
Foto: peter kolárčik

 

CoEx (Controlled Expansion) je pavilon, který byl součástí expozice Acousitc Caves na DIN Design In 2018 v rámci Milano Design Week. CoEx představuje inovativní formu architektury zpochybňující hranice mezi architekturou a sochou, interiérem a exteriérem a vztahem prostoru a materiálu.

CoEx je spekulativním příkladem porozumění jeskyni jako vnitra bez vnějšku.  Pavilon je tvořen dvěma základními materiály: perforovanými kartonovými polygonálními moduly a polyurethanovou pěnou. Mezi oběma materiály existuje po celou dobu konstrukčního procesu  konstantní feedback.                

 

 

CoEx
Foto: peter kolárčik

 

Třídimenzinální sít tvořená křehkými perforovanými papíroými polygony vytváří prostorové hranice, v nichž se může pohybovat tuhnoucí, tekutá a expandující pěna. Procesem tuhnutí přebírá pěna od kartonových polygonů nejprve konstrukční a nosnou a nakonec i estetickou funkci. Celková morfologie instalace odkazuje na pozdně modernistickou estetiku, stejně tak na expresivní a biomorfní estetiku "jeskyně" s jejími stalagmitami a stalaktity.


CoEx představuje komplementární vztah mezi nepředvídatelným chováním materiálů a digitálně generovanými formami. Nahrazuje logiku algoritmu logikou materiálu a zkoumá způsoby, jak mohou designéři využívat přirozené vlastnosti materiálů ve svůj prospěch.

 

CoEx
Foto: peter kolárčik

 

 

CoEx
Foto: peter kolárčik
CoEx
Foto: peter kolárčik