Komunitní bydlení pro seniory v Hrozňatově

Aerial View - Image by Visualarch
Ptačí pohled - Vizaulizace: Visualarch

 

Komunitní bydlení pro seniory

 

Místo: Hrozňatov, Česká republika
Typ: architektonická studie
Velikost: plocha pozemku: 24.818 m2, HPP: 15.245 m2
Klient: nezveřejněn
Tým: COLLARCH & Studio Anarchitekt s.r.o. 

 

Předmětem projektu Komunitního bydlení pro seniory je konverze bývalých kasáren pohraniční stráže na areál komfortního ubytování s péčí odborného personálu zahrnující různé možnosti rehabilitace (bazén, tělocvična, masáže), volnočasové aktivity, stravování a jiné služby. Areál nabízí rezidentům komfortní ubytování ve 120 ubytovacích jednotkách vysokého standardu s kapacitou 180 lůžek a adekvátní rekreační zázemí.

Celý areál včetně ubytovacích jednotek, teras, vnitřních a venkovních společných prostor je bezbariérově přístupný. Ubytovací jednotky mají individuální i společné lodžie orientované na zámek, do okolní krajiny a do parku v areálu. Část ubytovacích jednotek má individuální zahrádky a terasy orientované do atria a do otevřené krajiny na západní straně areálu.

 

Hroznatov_roof plan
PŮDORYS STŘECHY se střešní zahradou

 

Hroznatov_second floor
půdorys 3.NP

 

Hroznatov_first floor
půdorys 2.NP

 

Součástí návrhu je koncepce pochozí střechy s extenzivní zelení, nabízející výhled do krajiny a propojující celý areál. Zeleň obklopuje budovu ze všech stran a proniká i do vnitřního atria, přičemž u jižního vstupu do areálu má charakter reprezentativního parku a směrem do severozápadní části areálu se proměňuje na volnější relaxační území s jezírky, ovocnými sady, altány, hřišti a venkovními grily.

Hlavní budova je vizuálně rozdělena do tří částí: centrální část s atriem obsahující kromě ubytování rezidentů také společné prostory (služby, prostory volnočasových aktivit a rehabilitace) a dvě boční křídla věnovaná hlavním ubytovacím kapacitám. Centrální část je umístěna na vizuálně exponovaném zlomu kopce, proto je její objem horizontálně členěný lodžiemi tak, aby podtrhl její nižší siluetu. Její předsunutá cihlová fasáda odkazuje na hradní či pevnostní architekturu, pevně ukotvenou do terénu a přirozeně doplňující topografii místa.

Boční křídla jsou koncipovaná jako odlehčené hmoty, které díky umístění na vyšší západní části pozemku vizuálně tvoří pohledový druhý plán. Modulová šachovnicová struktura bočních křídel objektu předpokládá variabilitu dispozic ubytovacích jednotek a lehkou a různorodou fasádu, kombinující plné a prosklené části.

Bezbariérově přístupným hlavním vchodem na jižní fasádě hlavního objektu se vstupuje do společných prostor přízemí. Společné prostory zahrnující restauraci a jídelnu jsou orientované do klidného prostředí atria. Umístění restaurace v blízkosti hlavního vstupu navíc umožňuje její využití i pro návštěvníky a obyvatele obce.

 

Hroznatov_groundfloor
půdorys 1.NP

 

Hroznatov_underground plan
půdorys 1.PP

 

Vedlejší vstup navazuje na pohledovou osu zámek - areál a prochází pod hmotou centrální části po schodišti přímo do prostor atria. Služební vstup a zásobování jsou umístěné v severní části objektu s přímým napojením na příjezdovou komunikaci a parkování. V jihovýchodní části pozemku na místě existujících garáží je navržená dvoupodlažní budova s ubytováním pro zaměstnance. Návrh respektuje existující půdorysné a výškové dimenze budovy, jejíž hmota citlivě uzavírá park areálu z jižní strany.

Areál Senior park Hrozňatov tvoří urbanisticko-architektonický protipól zámku Starý Hrozňatov a je pokračováním výrazné pohledové osy, která spojuje barokní budovu Lorety, jádro obce a zámek.

Okolní krajina nabízí napojení areálu na plánované cyklostezky a součástí projektu je i vytvoření vyhlídkových tras v rozsahu od krátké procházky po celodenní výlet.

 

Aerial View - Image by Visualarch
Ptačí pohled - Vizaulizace: Visualarch

 

Model 1
Sdílený prostor ve dvoře
Model 2
Pohled z bytových jednotek na zámek Hrozňatov

 

Types of units
typy ubytovacích jednotek

 

facade
studie fasád