Lanová dráha Chalais – Briey – Vercorin

station vercorin, view from the school courtyard
STANICE vercorin; POHLED OD BUDOVY ŠKOLY - VIZUALIZACE: Kateřina Krupičková


LANOVÁ DRÁHA CHALAIS – BRIEY – VERCORIN 

 

Místo: Chalais, Švýcarsko
Typ: soutěž
Velikost: stanice Chalais 535m2 HPP; stanice Vercorin 439m2 HPP
Klient: Commune de Chalais
Tým: Martin Zwahlen, COLLARCH - Kateřina Krupičková, Ondřej Janků

 

 

 

 

 

 

Lanová dráha mezi obcemi Chalais a Vercorin s mezistanicí v Briey existuje od padesátých let. Lanovku využívají zejména obyvatelé obou obcí, studenti navštěvující místní školy, dále turisté ubytovaní v obci Vercorin nebo výletníci z okolí, horolezci, paraglidisté a další. Cestujícím je k dispozici parkoviště u stanice lanovky v Chalais a podzemní parkoviště pod školní budovou u stanice ve Vercorin. Současný stav lanovky již neodpovídá požadované kvalitě a pohodlí cestujících, proto se provozovatel lanovky, společnost Chalais - Vercorin SA Cableway Company, rozhodl vyměnit stávající lanovou dráhu za novou, která zajistí komfortní spojení z údolí

až k horskému městečku Vercorin. Představitelé společnosti se rozhodli uspořádat architektonickou soutěž, která umožní vybrat projekt splňující jak funkční tak estetické nároky a vytvoří atraktivní prostory pro cestující. Technologická část stavby, zejména stavební práce na stanicích a stožárech lanovky dle konkrétního výrobce zařízení, bude provedena stavební firmou. Předmětem architektonické soutěže jsou všechny prostory, kde se budou pohybovat cestující, a zázemí jednotlivých stanic (čekárny, prodej lístků, provozní zázemí apod.).

 

Chalais Big Section
Situace: CHALAIS – BRIEY – VERCORIN

 

STANICE CHALAIS

Station Chalais; View from the parking area
stanice Chalais; pohled z náměstí - vizualizace: Kateřina Krupičková

Spodní stanice lanovky se nachází v rohu nově navrženého veřejného prostranství. Průčelí stanice s fasádou z tenkých vlnitých plechů se otevírá směrem k náměstí a láká cestující, aby vstoupili do velkoryse zastřešeného prostoru, kde si mohou koupit jízdenky, občerstvení, suvenýry nebo zde získat informace o zajímavostech v okolí. Z chráněného zastřešeného přízemí vede hlavní schodiště spojující veřejný prostor před stanicí lanovky s čekárnou v patře, která navazuje přímo na nástupní plošinu.

Park a veřejný prostor v blízkosti stanice jsou určeny místním obyvatelům a návštěvníkům k odpočinku před a po vysokohorských túrách. Prostor je přechodem mezi nezkrotnou divočinou místních hor a řádem švýcarských obcí: prvky přírody, například místní druhy stromů a velké balvany z údolí, jsou rozmístěny v ortogonální mřížce náměstí dlážděného velkými betonovými deskami. Veřejný prostor doplňují stoly, lavičky, stojany na kola a další mobiliář.

 

Station Chalais - site plan
STANICE Chalais - SITUACE: 1 SPODNÍ STANICE lanovky; 2 VEŘEJNÝ PROSTOR/náměstí; 3 ZASTÁVKA AUTOBUSU; 4 PARK PRO KOLA; P PARKOVÁNÍ

 

Station Chalais - Floorplan 1st Floor
STANICE Chalais 1.NP - 1 hlavní vstup; 2 výtah; 3 informace/jízdenky; 4 denní místnost personálu; 5 úschovna kol; 6 sklad; 7 garáž; 8 kanceláře; 9 WC; 10 autobusová zastávka a stojany na kola
Station Chalais - Floorplan 2nd Floor
stanice Chalais 2.NP - 1 hlavní vstup; 2 výtah; 3 čekárna; 4 dispečink; 5 východy

 

Station Chalais - Elevation
stanice Chalais - pohled

 

Station Chalais - Section
stanice Chalais - řez

 

STANICE BRIEY

Station Briey; View from the Entrance
stanice Briey; pohled z lávky pro pěší - vizualizace: Kateřina Krupičková

Vše potřebné pro prostřední stanici, tedy lavička a automat na lístky, je umístěno v malé, poetické, plechové boudě se šikmou střechou, sedící na masivní příhradové konstrukci téměř 30 metrů vysokého stožáru. Most pro pěší z drážkovaných betonových panelů v ocelovém rámu spojuje boudu s pevnou zemí a umožňuje cestujícím vychutnat si krásný výhled na koruny stromů a údolí pod nimi.

"Bouda" na půl cesty na vrchol hory je koncipována jako brána do místní vesnice. Její architektura připomíná tradiční horskou boudu, která zachrání turisty a horaly před drsným počasím na opuštěné alpské cestě. Bouda stojí v protikladu k nové vlně domestikace hor v podobě obrovských kovových stožárů, které bezpečně dopravují lidi na místa, která byla dříve téměř nepřístupná.

 

Station Briey - site plan
stanice Briey - situace: 1 prostřední stanice lanovky; 2 lávka pro pěší; 3 zpevněná cesta; P parking

 

GR_Middle
stanice Briey: 1 čekárna; 2 automat na jízdenky; 3 přístupová lávka
STATION BRIEY - CONSTRUCTION DETAIL
stanice Briey - konstrukce

 

STATION BRIEY & PYLON 1 - ELEVATION
stanice Briey na Pylonu č.1 - pohled

 

STANICE VERCORIN

View from the waiting room
stanice vercorin; pohled z čekárny - vizualizace: Kateřina Krupičková

Horní stanice - podobně jako v dolní části - je také zabalena do částečně perforovaného vlnitého plechu neseného ocelovým rámem. Její odlišný objem reaguje na prostorově omezené podmínky parcely a blízkost školní budovy s vysokými požadavky na akustiku (zejména na snížení hluku ze zařízení lanovky). Fasáda stanice se na boku otevírá a nechává návštěvníky v klidu vstoupit a počkat, až dorazí kabina lanovky. Čekárna je rozdělena na tři zóny: vyhřívaná místnost obložená dřevem, nekrytá zastřešená plocha a venkovní plošina, která umožňuje úžasný výhled do údolí.

Horní stanice spolu s nově postavenou autobusovou zastávkou uzavírá nevyužívanou shromažďovací plochu před školou a přeměňuje ji na živý veřejný prostor s množstvím možných využití pro obyvatele obce Vercorin.

 

station vercorin - site plan
stanice vercorin - situace: 1 horní stanice lanovky; 2 školní budovy; 3 shromažďovací prostor; 4  autobusová zastávka; 5 Mini golf; P podzemní parkoviště

 

Station Chalais - Floorplan 1st Floor
stanice VERCORIN 1np - 1 venkovní nevytápěná čekárna; 2 vytápěná čekárna v interiéru;
3 Informace/jízdanky; 4 WC; 5 převlékárny; 6 východy; 7 budova školy
Station Chalais - Floorplan 2nd Floor
stanice VERCORIN 1PP
1 strojovna; 2 sklad; P podzemní parkoviště

 

Station Vercorin - Elevation
stanice Vercorin - ŘEZOPOHLED

 

Snížení hluku z lanové dráhy: Soutěžícím byla dána k dispozici konstrukce technologických částí lanovky navržená dodavatelem s požadavkem, aby ve svém návrhu věnovali zvláštní pozornost snížení hluku vznikajícího provozem lanovky v jednotlivých stanicích. Navrhli jsme proto několik opatření, která absorbují hluk v konstrukcích opláštění jednotlivých stanic a zabraňují jeho šíření do bezprostředního okolí:

Opatření č. 1 - Uzavřít a utěsnit všechny otvory ve strojovnách. Opatření č. 2 - Nejhlučnější zařízení uzavřít v oddělených skříních. Opatření č. 3 - Zavěsit v prostoru absorpční prvky. Opatření č. 4 - Izolovat vnitřní části opláštění jednotlivých stanic směřující k jiným budovám (např. ke školní budově ve Vercorinu) dostatečnou vrstvou absorpčního materiálu. Požadavky norem na snížení hluku by mohly být splněny také snížením rychlosti lanové dráhy, která výrazně ovlivňuje emise hluku do okolí.

 

Sound Insolation
možná opatření ke snížení hluku (zleva) 1, 2, 3, 4

 

Model Photo